Tietosuojaseloste

LIIA Design tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

LIIA Design (Y-tunnus: 2819475-9)

Keskuskatu 100
10300 Karjaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

LIIA Design / Laura Ikonen
Keskuskatu 100
10300 Karjaa
Puh: 041 451 3126
Sähköposti: laura@liia.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää yhteystietoja asiakkailta, potentiaalisilta asiakkailta ja yrityksen tuotteista & palveluista kiinnostuneilta (esim. uutiskirjettä varten).

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella (esim. tehdyt tilaukset)
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla / tapahtumissa kerätty lista potentiaalisista, kiinnostuneista asiakkaista tai lista uutiskirjettä varten – pyydetty lupa markkinointiin)
 • Parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen (esim. mikäli täytät tilaukselle yhteystietosi verkkokaupassa, mutta peruutat tilauksen ennen maksua, saatamme lähettää sinulle sähköpostin ja tarjota lisätietoa tuotteistamme tai apua tilauksen tekoon, jos se on tarpeen. Tällöin yhteystietojasi ei kuitenkaan tallenneta markkinointikäyttöön, eikä niitä käytetä jatkossa ellet niin itse pyydä. )

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Tilausten toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen
 • Parhaan mahdollisen palvelun tarjoaminen
 • Markkinoinnin kohdentaminen 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Yritysasiakkailta Y-tunnus


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, sähköpostikeskustelut, palautteet yms.

Evästeet, Google Analytics ja Facebook Pikseli

Sivustolla käytetään evästeitä analysoidaksemme kävijätietoja ja näin parantaaksemme käyttökokemusta sekä palvelua, ja tarjotaksemme oikeanlaista kohdennettua mainontaa. Saatamme käyttää evästeitä myös sivujen kohdentamiseen, personointiin ja mainostamiseen.

Kävijätietojen analysointiin käytämme Google Analytics ohjelmaa. Näiden tietojen hyödyntämisessä tarkoituksena on parantaa palveluamme ja kehittää palvelua vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden ja sivuston kävijöiden tarpeisiin.

Sivustolla on käytössä myös Facebook Pikseli, jonka avulla uudelleen markkinoidaan sivustoa Facebookissa. Pikseli mahdollistaa oikeanlaisten mainosten näyttämisen juuri oikeille henkilöille. Näet siis todennäköisemmin sellaista mainontaa, josta olet aidosti kiinnostunut. Pikseli ei yksilöi kävijöitä henkilöinä, vaan kävijät pysyvät anonyymeina verkkopalvelun tuottajalle.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan selaimen muistiin. Eväste voidaan tallettaa selaimeen määräajaksi, tai se voidaan poistaa heti palvelun käytön jälkeen.

Mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä tai asettaa evästeille hälytyksen, voit tehdä sen selaimesi asetuksista. On kuitenkin hyvä huomioida, että evästeiden avulla pyrimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen : laura@liia.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (esim. tilauksen yhteydessä tai verkkokaupan Checkout –osiossa tietojaan täyttäessään)
 • Asiakkaalta itseltään osoittaessaan mielenkiintoa yritystä ja sen palveluita kohtaan (esim. tapahtumissa / messuilla tai tilatessaan uutiskirjeen)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin LIIA Designin ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google Docs tallenteet
 • Shopify -verkkokauppa-alusta
 • Mailchimp -sähköpostimarkkinointi ohjelma

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassuhteen hoitamisen kannalta on järkevää
 • Uutiskirjelistalta asiakas voi halutessaan poistua jokaisessa uutiskirjeessä olevaa linkkiä käyttäen

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakastietoja käsittelevät pääasiassa vain LIIA Designin henkilökunta tai henkilöt, joiden on välttämätöntä niitä käsitellä esim. tilauksen toimittamista varten (esim. yhteistyökumppanit, Posti).

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Joissain tapauksissa henkilötietoja voi osittain käsitellä kolmas osapuoli (kuten kirjanpitäjä, verkkokaupan maksunvälittäjä tai tilauksen toimituksen yhteydessä Postin henkilökunta), jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

 • Google Docs tallenteet
 • Mailchimp -sähköpostimarkkinointi ohjelma
 • Shopify –verkkokauppa-alusta

Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneita GDPR:n mukaisiin vaatimuksiin.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.